WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Dzieje Węgier

Gdy w końcu IX wieku wkroczyły na teren dzisiejszych Węgier wędrowne szczepy Madziarów, ziemia ta miała już bogatą historię. Wiadomo, że w ostatnich wiekach przed naszą erą zamieszkiwały ją plemiona celtyckie. Po krwawych walkach Rzymianie podbili tereny na prawym brzegu Dunaju. Nowa prowincja, założona w 11 r. p.n.e. została zapisana w kronikach pod nazwą Pannonia. Dunaj na kilka wieków stał się granicą cesarstwa. Z okresu rządów Rzymian na prawym brzegu Dunaju pozostały liczne wykopaliska. Niektóre miasta, jak np. Buda, Sopron, Pecz i Szombathely zostały nie tylko ufortyfikowane, ale otrzymały place miejskie, teatry i świątynie. Kwitły tutaj rzemiosła i handel, po doskonałych drogach wędrowały na północ i wschód karawany kupieckie, rozwijała się sztuka. Upadek cesarstwa spowodował na przeciąg kilku wieków poważne zamieszanie. Po wycofaniu się Rzymian przeciągały przez obszar Pannonii coraz to inne ludy koczownicze. W V wieku panowali tutaj Hunowie, słynny ich król Attyla zbudował w dolnym biegu Cisy (w okolicy dzisiejszego Szegedu) drewniany pałac. Po rozpadnięciu się państwa Hunów z zachodu wkroczyli Germanie, a z północy i wschodu - Słowianie. Około VI w. wdarli się Awarowie, lud wędrownych wojowników. Zmusili Słowian do płacenia daniny i założyli silne państwo na zasadach demokracji wojskowej. Kres panowaniu Awarów położyły dopiero ekspedycje militarne Karola Wielkiego. Obszar dzisiejszych Węgier wyludnił się w wyniku walk i pochodów, przy czym tereny położone na wschód od Cisy należały przejściowo do państwa bułgarskiego.


W takich okolicznościach pojawili się nad Dunajem Madziarowie. Był to lud koczowniczy, należący do ugrofińskiej rodziny językowej. Praojczyzną Madziarów były prawdopodobnie tereny położone w pobliżu Uralu. Stamtąd powędrowali nad Wołgę i Kamę, następnie dalej na południe. Przyswoiwszy sobie hodowlę koni, przenosili się coraz dalej na zachód w poszukiwaniu pastwisk, ziemi i wody.

W początkach IX w. osiedlili się Madziarowie nad Donem, skąd wyparli ich Pieczyngowie. Wreszcie na stepach Ukrainy zagroziło im z trzech stron niebezpieczeństwo: ze wschodu atakowali Pieczyngowie, z północy wojska Rusi Kijowskiej, z południa Bułgarzy. Jedyna droga prowadziła na zachód, na ziemię niczyją — wielką równinę nad Dunajem. Pod wodzą księcia Arpada zajęli Madziarowie dzisiejsze Węgry, pierwotne centrum osadnictwa znajdowało się na wyspie Czepel na Dunaju i w okolicach dzisiejszego miasta Szekesfehervar.

Czytaj dalej:
Dzieje Węgier cz. 2
Dzieje Węgier cz. 3
Dzieje Węgier cz. 4
Dzieje Węgier cz. 5
Dzieje Węgier cz. 6
Dzieje Węgier cz. 7