WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Wielka Nizina Węgierska

Jest coś przedziwnego i zastanawiającego w popularności, jaką od wielu lat cieszy się wśród podróżników Wielka Nizina Węgierska. Ogromny przestwór płaskich pól, które wydają się nie mieć końca, ponad 50 tys. km2 równiny, której nie urozmaicają żadne większe wzniesienia - to przecież obszar krajobrazowo bardzo monotonny. A jednak z tym właśnie terenem, zajmującym więcej niż połowę całego kraju, wiąże się żywy do dziś, barwny mit - mianowicie mit tak zwanej puszty. Legendę swobodnego i barwnego życia na węgierskich stepach kolportowały niezliczone operetki i piosenki, opiewały poematy i powieści XIX wieku.

W popularnych wyobrażeniach Wielka Nizina Węgierska jest właśnie stepem, lub też obszarem niegdyś stepowym, na którym tu i ówdzie zachowały, się fragmenty dawnego stepu w stanie nienaruszonym i pierwotnym, z całym oryginalnym repertuarem stepowego folkloru - strojami pasterzy, tańcami, śpiewami i obyczajami o starym rodowodzie.

Tych podróżników, którzy szukają tutaj potwierdzenia legendy o puszcie, czeka rozczarowanie. Wielka Nizina Węgierska jest bowiem - i była przez długie wieki - przede wszystkim ogromnym obszarem intensywnego rolnictwa. Ale mimo to, lub też - jak kto woli - dzięki temu, ma ta Wielka Nizina niezwykły urok, osobliwy i niepowtarzalny charakter. To nieprawda, że płaskie pola pozbawione są krajobrazowych atrakcji. Nigdzie bowiem sklepienie pogodnego nieba nie wydaje się tak wysokie i ogromne jak właśnie na tych nizinach, nigdzie indziej nie cieszą tak oczu drobne szczegóły pejzażu: wyniosłe smukłe drzewa, malownicze zagrody wiejskie, kwitnące sady, studzienne żurawie.


Madziarscy koczownicy, którzy wkroczyli na tę nizinę w końcu IX w., musieli być głęboko poruszeni widokiem przestronnych pól, nadmiarem wolnego miejsca, obfitością żyznej, doskonałej ziemi. Nawet i dzisiaj, mimo intensyfikacji rolnictwa, widzimy często zdumiewającą rozrzutność w szafowaniu powierzchnią ziemi. W dużych wsiach, a nawet w miastach ulice są tak szerokie jak nigdzie chyba w Europie, dom stoi z daleka od domu, przeważa zabudowa parterowa. Miasta - to skupiska jednorodzinnych domków, obejmujące rozległą przestrzeń, nie skrępowane ukształtowaniem terenu, nie ścieśnione przez wzgórza i wąwozy. Jest to kraina, w której oddycha się swobodnie, zarówno w sensie fizycznym, jak i przenośnym. Cudowny, łagodny klimat, połączony z powszechnym nastrojem spokoju i życzliwości.

Oczywiście obszar tak wielki nie może być jednorodny pod względem geograficznym. Dzieli się on na cztery zasadnicze regiony: Duna-Tisza Koze, Hajdusag i Nyirseg.

Mniej więcej przez środek Wielkiej Niziny płynie z północy na południe Cisa - łagodna, zasobna w wody rzeka, tocząca swój żółty nurt w niezliczonych meandrach. Ziemie leżące na zachód od Cisy to Duna-Tisza Koze, zaś na wschód od niej - Tiszantul. Obszar między Dunajem i Cisą jest nieco wyższy od terenów na wschód od Cisy: jest to bowiem pozostałość dawnych osadów rzecznych, częściowo tylko zniszczonych przez późniejszą erozję. Na wschód od Cisy natomiast wędrujemy po terenie ukształtowanym przez okresowe zalewy wód powodziowych.

Czytaj dalej:
Wielka Nizina Węgierska cz. 2
Wielka Nizina Węgierska cz. 3
Wielka Nizina Węgierska cz. 4
Wielka Nizina Węgierska cz. 5
Wielka Nizina Węgierska cz. 6
Wielka Nizina Węgierska cz. 7
Wielka Nizina Węgierska cz. 8
Wielka Nizina Węgierska cz. 9
Wielka Nizina Węgierska cz. 10
Wielka Nizina Węgierska cz. 11
Wielka Nizina Węgierska cz. 12
Wielka Nizina Węgierska cz. 13
Wielka Nizina Węgierska cz. 14
Wielka Nizina Węgierska cz. 15
Wielka Nizina Węgierska cz. 16
Wielka Nizina Węgierska cz. 17
Wielka Nizina Węgierska cz. 18
Wielka Nizina Węgierska cz. 19
Wielka Nizina Węgierska cz. 20